Wat is Lizeva?

Lizeva is een sprankelend bureau met een innovatief aanbod. We komen vaak met oplossingen die verrassend zijn en uiterst effectief. Uitgangspunt van Lizeva is om 100% aansluiting te vinden bij de doelen van de klant meer

Referenties

Implementatie van de strategie

De belangrijkste stap van uw nieuwe ondernemingsstrategie is de implementatie.

De implementatie van uw strategie is succesvol als het door alle medewerkers gedragen wordt. Om dat te bereiken wordt er een plan van aanpak geschreven waarbij in meerdere stappen de strategie wordt vertaald naar de dagelijkse praktijk. Wilt u uw strategie gefaseerd implementeren? Deel de strategie op in meerdere projecten en maak per project een plan van aanpak.

De stappen kunnen met verschillende methoden gedefinieerd en gecontroleerd worden. Bijvoorbeeld met mijlpalen en SMART doelstellingen. Of met een zelfsturend team die de doelen praktisch vertaald naar kleine projecten. Welke methode het beste bij uw organisatie past, is afhankelijk van uw medewerkers en de impact van de veranderingen.

Besef dat er veel van uw medewerkers verwacht wordt en dat veranderingen altijd onzekerheid met zich meebrengt. Daarom is het belangrijk om hen vanaf het begin van de implementatie te betrekken en te belonen voor gedrag die de nieuwe strategie onderschrijft. Een implementatiemanager die het hele proces in goede banen leidt, kan tegelijkertijd een steun en toeverlaat zijn voor medewerkers én MT.

De energie die u steekt in de implementatie van het veranderproces vertaalt zich gegarandeerd terug in een sterker bedrijf met een rooskleurige toekomst!