Wat is Lizeva?

Lizeva is een sprankelend bureau met een innovatief aanbod. We komen vaak met oplossingen die verrassend zijn en uiterst effectief. Uitgangspunt van Lizeva is om 100% aansluiting te vinden bij de doelen van de klant meer

Referenties

Intervisie

Intervisie is een professionele kennisuitwisseling tussen medewerkers die werkzaam zijn in hetzelfde vakgebied. Het doel is de deskundigheid van de betrokkenen te bevorderen.

Een groot deel van het werk is routine en vanzelfsprekend. Bij het werk hoort echter ook: te rade gaan bij anderen, checken of je wel de goede werkwijze gekozen hebt, nieuwe ideeën en inspiratie opdoen. In contact met je vakgenoten doe je vaak nieuwe ideeën en zienswijzen op en ontdek je blinde vlekken. Zulke contacten vinden bijna dagelijks plaats, vaak even tussendoor.

Bij intervisie gebeurt dit systematisch. De onderwerpen kunnen o.a. zijn: het werk, problematische vraagstukken, professionele ervaringen, belemmerende gevoelens – overtuigingen, organisatie veranderingen en de ontwikkelingsvragen eromheen.

Daarbij bevordert intervisie de gezamenlijkheid en is het een kans voor mensen om regelmatig feedback op hun functioneren te krijgen. Zo heeft het ook een motiverend effect. Intervisie kan ook teams helpen zichzelf positief te ontwikkelen tijdens situaties waarin de organisatie nog geen bevredigende manier van werken heeft door een nieuwe taak, een nieuwe markt, een nieuwe klantengroep.

Een ander voorbeeld is intervisie als middel voor het verankeren van een nieuwe werkwijze. Wanneer klanten veranderen, inzichten in werkwijzen veranderen, opvattingen over het vak veranderen, de regelgeving verandert: dan zijn oplossingen vaak tijdelijk en niet zozeer standaard. Maatwerk oplossingen en inzichten kunnen in de intervisie worden opgedaan.