Wat is Lizeva?

Lizeva is een sprankelend bureau met een innovatief aanbod. We komen vaak met oplossingen die verrassend zijn en uiterst effectief. Uitgangspunt van Lizeva is om 100% aansluiting te vinden bij de doelen van de klant meer

Referenties

Ik en mijn collega's

Dit is een training sociale vaardigheden voor de medewerkers van de werkvloer. Het uiteindelijke doel van deze training is om de medewerker bewust te maken van een professionele en goede werkhouding. Er komen verschillende onderwerpen aan bod zoals; pesten, roddelen, zin en onzin van regels, persoonlijke hygiëne e.d.

Doelgroep: Deze training is geschikt voor alle medewerkers van de werkvloer. Schrijf- en leesvaardigheid is niet nodig. De training is dynamisch en praktisch van aard.