Wat is Lizeva?

Lizeva is een sprankelend bureau met een innovatief aanbod. We komen vaak met oplossingen die verrassend zijn en uiterst effectief. Uitgangspunt van Lizeva is om 100% aansluiting te vinden bij de doelen van de klant meer

Referenties

In de periode september/oktober 2008 hebben we de training ‘omgaan met de doelgroep' ingezet voor Afdelingsassistenten van Patijnenburg. Het was met name de bedoeling om medewerkers de gelegenheid te bieden om te reflecteren op hun eigen (communicatie) gedrag en de communicatie tussen SW medewerker en assistent effectiever en prettiger te laten verlopen. De reacties van de deelnemers waren allen bijzonder positief. Na een evaluatie, 3 maanden na de training, bleek dat medewerkers hun houding en gedrag op basis van het geleerde in de training, effectiever toepassen.

Een aantal reacties:

  • "ik vraag nu veel meer aan medewerkers, ik stel veel meer open vragen en gebruik pauzes in het gesprek ( ik pas de 5 seconden regel toe!)"
  • "ik herhaal wat ik heb gezegd of laat de medewerker mijn opdracht herhalen"
  • "ik gebruik de 5 seconden regel"
  • "als medewerkers iets niet snappen probeer ik het anders uit te leggen en ik denk na over mijn eigen communicatie"
  • "heel leerzaam en fijne training"
  • "inzet van trainingsacteur werkt heel verhelderend"

- Josie Kunseler - Patijnenburg

 

Via een zakenrelatie ben ik in contact gekomen met de directie van Lizeva. Vanaf het begin klikte het tussen Lizeva en CED. De belangrijkste parallel is het omgaan met mensen. Als expertiseorganisatie is het onze taak om een waarde toe te kennen aan objecten (of mensen) die beschadigd zijn. Dit vraagt speciale vaardigheden van onze experts, want in veel gevallen is het zo dat schade aan bezittingen emotie oproept. Logisch, dat je emotioneel bent als je woning uitbrandt of als er spullen waar je aan gehecht bent gestolen worden!

In onze multi culturele samenleving hebben wij dus vaak te maken met allochtone medelanders, waar je toch op een andere wijze mee moet communiceren en het vraagt andere omgangsvormen. Communicatie en omgangsvormen daar draait het met schaderegelen om. Op een juiste manier omgaan met schadelijdende partijen zorgt er voor dat een schadevaststelling niet ontaard in meningsverschillen. Daar zit niemand op te wachten.
Lizeva heeft onze experts vaardigheden geleerd waar alle partijen baat bij hebben. Is het zo belangrijk om bij Turkse of Marokkaanse mensen voor het betreden van de woning je schoenen uit te doen? Ja, dat is heel belangrijk, want een woning moet schoon zijn, omdat daar ook gebeden wordt. Een stevige handdruk, dat stellen wij op prijs. In zuidelijke landen is een stevige handdruk echter bedreigend.

Onze experts hebben van deze training veel geleerd en echt dagelijks baat bij hetgeen verteld is. Door Lizeva is deze training voor ons "op maat gemaakt". Zo werd de training gegeven in een moskee en dat bleek een schot in de roos te zijn. Ook alle lof voor de zeer enthousiaste wijze waarop de training door Betty Willemsen gegeven werd.

- Rinus Opsteegh,Adjunct directeur, CED Nomex en EMN Expertise

 

Onze ervaringen welke wij met Lizeva op hebben gedaan in de talrijke gegeven trainingen en coaching trajecten, staan op een hoog professioneel, effectief en kwalitatief niveau.

Kenmerkend bij de aanpak van Lizeva is de helderheid, de duidelijkheid voor de diverse niveau's van medewerkers en met een goed gevoel voor de juiste wijze van communiceren naar de leidinggevenden.

Het juist en geduldig inschatten van gedrag, het luisteren naar die personen, waarbij de effectiviteit van het gedrag verbeterd kan worden, zorgt ervoor dat Lizeva een op de persoon ontwikkeld traject kan aanbieden.

Deelnemers van divers niveau ontwikkeld Lizeva op die wijze, dat de deelnemer stap voor stap zelf inzicht krijgt in zijn eigen gedragsontwikkeling.

Men is hierbij inventief en creatief in staat om veranderprocessen bij mensen in gang te zetten, deze zodanig te implementeren, dat het leidt tot een duidelijk praktisch handelen op de werkvloer.

Een sterk gevoel voor cultuur en sfeer dragen zorg, dat ontwikkelprocessen snel en effectief worden ingepast, op diverse niveau's binnen de organisatie.

Dit alles leidend tot een jarenlang tevreden en succesvolle samenwerking.

- Willem Brittijn, Hoofd Opleidingen, Mare Groep

In het kader van de omslag naar een mensontwikkelbedrijf zijn we begin 2008 samen met Lizeva gestart met een gecombineerd training en coachingstraject voor alle (60) leidinggevenden binnen Wezo.

Hoe een mensontwikkelbedrijf eruit zou moeten zien hadden we zelf al bedacht.

De training legde nadruk op het simpelweg doen en de versterking van de onderlinge samenwerking en creëerde op die manier het juiste gevoel bij de deelnemers het nut en de noodzaak van deze omslag in te zien.

De trainingsvragen o.a. het door leidinggevenden "anders" kijken naar medewerkers, namelijk in termen van competenties en ontwikkelmogelijkheden en ontwikkelingsgericht leidinggeven en overige doelstellingen hebben de trainers en coaches van Lizeva meer dan uitstekend ingevuld.

De waardering van de deelnemers was dan ook een 8+.

Succesfactoren daarbij waren in onze ogen niet zozeer de professionaliteit en kennis van de SW-branche (die was er zeker) van de medewerkers van Lizeva, maar vooral de enthousiaste en positieve insteek, hun inzet en originele creatieve aanpak gecombineerd met een Rotterdamse aanpak: niet zeuren en gewoon doen.

- Martin Plant, Directeur re-integratie en werkbedrijven, Wezo Groep