Wat is Lizeva?

Lizeva is een sprankelend bureau met een innovatief aanbod. We komen vaak met oplossingen die verrassend zijn en uiterst effectief. Uitgangspunt van Lizeva is om 100% aansluiting te vinden bij de doelen van de klant meer

Referenties

Sectorinformatie sociale werkvoorziening

De basis van elk strategisch advies is inzicht in de gemiddelde exploitatie en de branchecijfers binnen de sociale werkvoorziening. Wij kunnen voor u relevante marktonderzoeken doen die uiteindelijk zeer bepalend kunnen zijn voor de keuzes die u maakt.

Branchecijfers exploitatie sociale werkvoorziening

Het is interessant om uw begrote of gerealiseerde winst- en verliesrekening te vergelijken met het gemiddelde in de branche voor de sociale werkvoorziening. Welke kosten zijn bij uw organisatie relatief hoog of juist laag en wat is het effect op de winst. Zijn bijvoorbeeld uw huisvestingskosten hoger dan het gemiddelde in de sector en wat is de reden daarvoor. Het opent de ogen op de financiële kant van uw SW bedrijf. Deze branchecijfers worden verzameld door het CBS.

Gemiddeld bedrijfsresultaat sociale werkvoorziening: -2%

Wist u dat binnen de sociale werkvoorziening er een gemiddeld bedrijfsresultaat wordt behaald van -2%? Dat betekent dat de kosten gemiddeld 100,2% zijn ten opzichte van de winst. De grootste kostenpost is ‘personeel’ met een aandeel van ruim 82%.

Aan de hand van branche informatie kunt u de SW sector vergelijken met andere sectoren. Vergelijk uw organisatie eens bijvoorbeeld met zorgondernemingen, horeca en schoonmaakbedrijven. Het is een interessant startpunt voor een strategische verandering binnen uw organisatie.

Gegevens van landelijke SW bedrijven in Excel

Hoe gaat het met andere SW bedrijven in Nederland? Het CBS heeft o.a. de financiële gegevens van SW bedrijven inzichtelijk gemaakt via de Excel bedrijfstak database. De data is eenvoudig te raadplegen, dus maak er ook gebruik van om te bekijken hoe de concurrentie het doet. Wij leren u hoe u deze informatie eenvoudig kunt vinden en gebruiken.

Sectorcijfers exploitatie sociale werkvoorziening

In een overzichtelijke grafiek ziet u de verschillende kostencomponenten voor de SW sector. Het exploitatiebeeld in de verschillende deelgebieden kan verschillen, bijvoorbeeld doordat er gekozen is voor een andere bedrijfsstrategie of omdat de doelgroep van het SW bedrijf anders is dan voor uw organisatie.